Hoàng , Đình Âu . và Trương , T. T. . (2023) “ĐÁNH GIÁ NGUY CƠ UNG THƯ CÁC NHÂN PIRADS 5 VÙNG CHUYỂN TIẾP TUYẾN TIỀN LIỆT THEO PHÂN LOẠI PI-RADS V2.1 TRÊN CỘNG HƯỞNG TỪ PHỐI HỢP VỚI PSA TỶ TRỌNG”, Tạp chí Y học Việt Nam, 531(2). doi: 10.51298/vmj.v531i2.7121.