Lê, T. Đạt ., Nguyễn , Đình T., Trần , T. T. . và Lâm , H. G. P. (2023) “ĐẶC ĐIỂM DỊCH TỄ VÀ CẬN LÂM SÀNG Ở BỆNH NHÂN TRÀN DỊCH MÀNG PHỔI ÁC TÍNH TẠI BỆNH VIỆN PHẠM NGỌC THẠCH”, Tạp chí Y học Việt Nam, 531(2). doi: 10.51298/vmj.v531i2.7122.