Trần, V. L. ., Nguyễn , T. T. H. ., Nguyễn , T. A. . và Vũ , T. T. H. . (2023) “ĐẶC ĐIỂM LÂM SÀNG, CẬN LÂM SÀNG VÀ ĐAU MẠN TÍNH Ở BỆNH NHÂN CAO TUỔI CÓ THOÁI HÓA KHỚP GỐI NGUYÊN PHÁT”, Tạp chí Y học Việt Nam, 531(2). doi: 10.51298/vmj.v531i2.7123.