Vũ , T. L. ., Nguyễn , Đức N. ., Nguyễn , V. T. ., Nguyễn , V. T. ., Nguyễn , M. N. . và Đào , T. T. . (2023) “ĐẶC ĐIỂM LÂM SÀNG VÀ ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ PHẪU THUẬT NỘI SOI MŨI XOANG KẾT HỢP RỬA MŨI SAU MỔ BẰNG MÁY NHỊP XUNG ĐIỀU TRỊ VIÊM MŨI XOANG DO NẤM KHÔNG XÂM LẤN”, Tạp chí Y học Việt Nam, 531(2). doi: 10.51298/vmj.v531i2.7124.