Nguyễn , S. T. ., Hoàng , N. P. L. . và Lê, Đức T. . (2023) “TÌNH TRẠNG DINH DƯỠNG Ở HỌC SINH MỘT SỐ TRƯỜNG TRUNG HỌC PHỔ THÔNG TẠI TUYÊN QUANG NĂM 2021”, Tạp chí Y học Việt Nam, 531(2). doi: 10.51298/vmj.v531i2.7126.