Vũ , N. H. ., Nguyễn , T. T. ., Nguyễn , D. T. ., Nguyễn , Q. T. ., Vũ , T. H. . và Mạc , Đăng T. . (2023) “THỰC TRẠNG TIÊM VẮC-XIN PHÒNG UNG THƯ CỔ TỬ CUNG CỦA NỮ SINH VIÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC Y DƯỢC, ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI NĂM 2022”, Tạp chí Y học Việt Nam, 531(2). doi: 10.51298/vmj.v531i2.7131.