Nguyễn , T. C. . và Trần, T. L. (2023) “KIẾN THỨC VỀ DINH DƯỠNG CỦA NGƯỜI BỆNH GÚT TẠI BỆNH VIỆN ĐA KHOA ĐỨC GIANG, NĂM 2020”, Tạp chí Y học Việt Nam, 531(2). doi: 10.51298/vmj.v531i2.7136.