Trần , T. H., Nguyễn , T. T. . và Chử , M. T. . (2023) “KHẢO SÁT THỂ BỆNH Y HỌC CỔ TRUYỀN CỦA TĂNG HUYẾT ÁP Ở NGƯỜI CAO TUỔI TẠI BỆNH VIỆN Y HỌC CỔ TRUYỀN TRUNG ƯƠNG”, Tạp chí Y học Việt Nam, 531(2). doi: 10.51298/vmj.v531i2.7141.