Nguyễn , T. M. H., Bùi , T. B. . và Tạ , V. T. . (2023) “NGHIÊN CỨU ĐỊNH LƯỢNG SARS-COV-2 BẰNG PHƯƠNG PHÁP REALTIME-PCR SỬ DỤNG CHẤT NHUỘM SYBR GREEN”, Tạp chí Y học Việt Nam, 531(2). doi: 10.51298/vmj.v531i2.7142.