Nguyễn , X. K., Phạm , V. V. . và Lê, H. C. . (2023) “NGHIÊN CỨU ĐẶC ĐIỂM HÌNH ẢNH U CƠ TRƠN TỬ CUNG TRÊN SIÊU ÂM VÀ CỘNG HƯỞNG TỪ”, Tạp chí Y học Việt Nam, 531(2). doi: 10.51298/vmj.v531i2.7144.