Cao , T. S. . và Nguyễn , T. M. P. . (2023) “THỰC TRẠNG TĂNG HUYẾT ÁP VÀ RUNG NHĨ Ở NGƯỜI TỪ 18 TUỔI TRỞ LÊN THEO CHƯƠNG TRÌNH MMM CỦA HỘI TĂNG HUYẾT ÁP QUỐC TẾ TẠI NGHỆ AN”, Tạp chí Y học Việt Nam, 531(2). doi: 10.51298/vmj.v531i2.7145.