Nguyễn , Đình L. ., Nguyễn , T. T. ., Nguyễn , Q. . và Phạm , Q. K. . (2023) “TÁN SỎI THẬN QUA DA Ở TRẺ EM: NHÂN MỘT TRƯỜNG HỢP LÂM SÀNG”, Tạp chí Y học Việt Nam, 531(2). doi: 10.51298/vmj.v531i2.7146.