Nguyễn , T. Q. ., Lê, T. T. H., Vũ , T. C. . và Nguyễn , V. T. . (2023) “ĐẶC ĐIỂM LÂM SÀNG ĐAU ĐẦU Ở NGƯỜI BỆNH RỐI LOẠN LO ÂU LAN TỎA”, Tạp chí Y học Việt Nam, 531(2). doi: 10.51298/vmj.v531i2.7147.