Nguyễn , M. H. ., Lâm , V. N., Lê, D. H. H., Nguyễn , H. T. . và Nguyễn , H. N. T. . (2023) “TẦN SUẤT BIẾN THỂ ĐA HÌNH PNPLA3 I148M Ở NGƯỜI VIỆT NAM – NGHIÊN CỨU PILOT TẠI TRƯỜNG ĐẠI HỌC Y KHOA PHẠM NGỌC THẠCH”, Tạp chí Y học Việt Nam, 531(2). doi: 10.51298/vmj.v531i2.7149.