Nguyễn , T. T. H. ., Vũ , T. T. . và Nguyễn , T. T. . (2023) “ĐỊNH HƯỚNG VIỆC LÀM SAU TỐT NGHIỆP CỦA SINH VIÊN NĂM CUỐI HỆ Y HỌC DỰ PHÒNG VÀ Y TẾ CÔNG CỘNG, TRƯỜNG ĐẠI HỌC Y HÀ NỘI, NĂM HỌC 2022-2023”, Tạp chí Y học Việt Nam, 531(2). doi: 10.51298/vmj.v531i2.7150.