Trịnh , N. D. . và Bùi , T. Q. . (2023) “MỐI LIÊN QUAN GIỮA HỘI CHỨNG MẠCH VÀNH CẤP VÀ THANG ĐIỂM HEART Ở BỆNH NHÂN CAO TUỔI ĐAU NGỰC”, Tạp chí Y học Việt Nam, 531(2). doi: 10.51298/vmj.v531i2.7151.