Lý , T. M. ., Trương , C. T. . và Đặng , T. H. . (2023) “NGHIÊN CỨU MỘT SỐ YẾU TỐ LIÊN QUAN TỬ VONG CỦA TSS TẠI CÁC BỆNH VIỆN TUYẾN TỈNH ĐỒNG THÁP NĂM 2020 - 2023”, Tạp chí Y học Việt Nam, 531(2). doi: 10.51298/vmj.v531i2.7152.