Nguyễn , T. H. H. ., Đỗ , T. Q., Nguyễn , T. T. H. ., Nguyễn , T. H. ., Trần , T. T. T. ., Trần , T. N. ., Phạm , T. T. . và Bùi , K. L. . (2023) “CHẤT LƯỢNG GIẤC NGỦ VÀ CÁC YẾU TỐ LIÊN QUAN Ở PHỤ NỮ MẮC UNG THƯ ĐIỀU TRỊ Ở MỘT SỐ BỆNH VIỆN TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HÀ NỘI”, Tạp chí Y học Việt Nam, 531(2). doi: 10.51298/vmj.v531i2.7153.