Nguyễn , T. T. H. ., Vũ , H. T. . và Nguyễn , C. H. . (2023) “ĐÁP ỨNG CỦA HÓA TRỊ TIỀN PHẪU PHÁC ĐỒ 4AC-4P TRÊN BỆNH NHÂN UNG THƯ VÚ GIAI ĐOẠN III TẠI BỆNH VIỆN UNG BƯỚU BẮC GIANG”, Tạp chí Y học Việt Nam, 531(2). doi: 10.51298/vmj.v531i2.7155.