Đỗ , A. T. . và Phonesavanh, T. (2023) “TÁC DỤNG KHÔNG MONG MUỐN CỦA PHÁC ĐỒ XELOX HÓA TRỊ BỔ TRỢ CHO BỆNH UNG THƯ BIỂU MÔ DẠ DÀY GIAI ĐOẠN II-IIIC”, Tạp chí Y học Việt Nam, 531(2). doi: 10.51298/vmj.v531i2.7156.