Lê, T. Đạt ., Nguyễn , Đình T., Lâm , H. G. P. . và Trần , T. T. . (2023) “GIÁ TRỊ CHẨN ĐOÁN CỦA XÉT NGHIỆM TẾ BÀO HỌC DỊCH MÀNG PHỔI VÀ SINH THIẾT MÀNG PHỔI MÙ Ở BỆNH NHÂN TRÀN DỊCH MÀNG PHỔI ÁC TÍNH”, Tạp chí Y học Việt Nam, 531(2). doi: 10.51298/vmj.v531i2.7157.