Lê, T. T. H. ., Lê, H. O. ., Võ , N. T. ., Vũ , T. D. . và Võ , Q. V. . (2023) “KHẢO SÁT CÁC CHỈ SỐ HUYẾT HỌC NGƯỜI HIẾN TIỂU CẦU VÀ CHẤT LƯỢNG KHỐI TIỂU CẦU GẠN TÁCH TRÊN MÁY TỰ ĐỘNG CÓ LỌC BẠCH CẦU VÀ BÙ DỊCH TẠI TRUNG TÂM TRUYỀN MÁU – BỆNH VIỆN CHỢ RẪY”, Tạp chí Y học Việt Nam, 531(2). doi: 10.51298/vmj.v531i2.7160.