Phí , V. B. . và Lê, T. C. . (2023) “KIẾN THỨC VỀ SÀNG LỌC TRƯỚC SINH VÀ MỘT SỐ YẾU TỐ LIÊN QUAN CỦA THAI PHỤ TẠI BỆNH VIỆN THÀNH PHỐ THỦ ĐỨC NĂM 2020”, Tạp chí Y học Việt Nam, 531(2). doi: 10.51298/vmj.v531i2.7161.