Nguyễn , V. T. . và Tống , X. T. (2023) “GIÁ TRỊ CỦA SINH THIẾT TỨC THÌ VÙNG RÌA TRONG PHẪU THUẬT UNG THƯ HẠ HỌNG”, Tạp chí Y học Việt Nam, 531(2). doi: 10.51298/vmj.v531i2.7162.