Chu , T. T. ., Võ , Q. T. ., NGuyễn , V. P. . và Nguyễn , T. H. T. . (2023) “KIẾN THỨC TỔNG QUÁT VÀ THÁI ĐỘ PHÒNG NGỪA VỀ BỆNH VIÊM GAN SIÊU VI B CỦA SINH VIÊN Y ĐA KHOA: NGHIÊN CỨU CẮT NGANG TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH”, Tạp chí Y học Việt Nam, 531(2). doi: 10.51298/vmj.v531i2.7164.