Trần , V. L. ., Nguyễn , N. T. . và Nguyễn , T. T. H. . (2023) “MỐI LIÊN QUAN GIỮA GÁNH NẶNG CỦA NGƯỜI CHĂM SÓC VÀ CÁC ĐẶC ĐIỂM CỦA NGƯỜI BỆNH PARKINSON CÓ TĂNG HUYẾT ÁP”, Tạp chí Y học Việt Nam, 531(2). doi: 10.51298/vmj.v531i2.7165.