Dương , T. T. T. ., Bùi , T. B. . và Tạ , V. T. (2023) “NGHIÊN CỨU XÁC ĐỊNH MỘT SỐ ĐA HÌNH GEN GÂY NGUY CƠ TĂNG HUYẾT ÁP BẰNG PHƯƠNG PHÁP GIẢI TRÌNH TỰ GEN SANGER”, Tạp chí Y học Việt Nam, 531(2). doi: 10.51298/vmj.v531i2.7166.