Đỗ , T. H. ., Nguyễn , Q. Q. ., Nguyễn , H. D. ., Nguyễn , N. Q. ., Nguyễn , T. H. ., Nguyễn , T. H. ., Đỗ , T. T. ., Lê, T. H. ., Mai , T. M. A. ., Hoàng , T. L. ., Nguyễn , T. L. . và Nguyễn , H. L. . (2023) “THỰC TRẠNG KIẾN THỨC VỀ SUY TIM Ở NGƯỜI BỆNH CAO TUỔI MẮC BỆNH SUY TIM TẠI BỆNH VIỆN TRUNG ƯƠNG QUÂN ĐỘI 108 NĂM 2023”, Tạp chí Y học Việt Nam, 531(2). doi: 10.51298/vmj.v531i2.7170.