Phạm , T. T. H. ., Phạm , T. T. H. . và Phạm , V. M. . (2023) “ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ KẾT HỢP GƯƠNG TRỊ LIỆU TRONG ĐIỀU TRỊ HỘI CHỨNG ĐAU CỤC BỘ PHỨC HỢP Ở BỆNH NHÂN LIỆT NỬA NGƯỜI DO NHỒI MÁU NÃO”, Tạp chí Y học Việt Nam, 531(2). doi: 10.51298/vmj.v531i2.7173.