Lê, T. N. ., Võ , V. X. ., Trịnh , L. H. ., Lê, N. T. ., Nguyễn , N. H. . và Nguyễn , Đức V. . (2023) “KẾT QUẢ HÓA XẠ TRỊ ĐỒNG THỜI TRIỆT CĂN UNG THƯ THỰC QUẢN GIAI ĐOẠN III-IVA BẰNG PHÁC ĐỒ CF TẠI BỆNH VIỆN UNG BƯỚU THANH HÓA”, Tạp chí Y học Việt Nam, 531(2). doi: 10.51298/vmj.v531i2.7174.