Lê, T. T. ., Phạm , L. A. . và McNeill, J. . (2023) “CÁC YẾU TỐ LIÊN QUAN ĐẾN CHẤT LƯỢNG CUỘC SỐNG NGHỀ NGHIỆP CỦA ĐIỀU DƯỠNG TẠI BỆNH VIỆN”, Tạp chí Y học Việt Nam, 531(2). doi: 10.51298/vmj.v531i2.7175.