Đào , T. H. . và Nguyễn , M. P. . (2023) “LIÊN QUAN GIỮA SỰ THAY ĐỔI NIÊM MẠC TỬ CUNG SAU KHI DÙNG PROGESTERONE VỚI KẾT QUẢ CÓ THAI Ở CHU KỲ CHUYỂN PHÔI NANG ĐÔNG LẠNH”, Tạp chí Y học Việt Nam, 531(2). doi: 10.51298/vmj.v531i2.7177.