Phạm , V. D. ., Kim , V. V. . và Hoàng, A. . (2024) “ĐẶC ĐIỂM DI CĂN HẠCH TRONG UNG THƯ ĐẠI TRÀNG PHẢI ĐƯỢC PHẪU THUẬT TRIỆT CĂN TẠI BỆNH VIỆN K”, Tạp chí Y học Việt Nam, 535(1). doi: 10.51298/vmj.v535i1.8333.