Đỗ, T. Đạt ., Vũ , T. K. N. . và Nguyễn, T. T. H. . (2024) “ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ ĐIỀU TRỊ ÁP XE VÚ Ở NHỮNG PHỤ NỮ CHO CON BÚ TẠI BỆNH VIỆN PHỤ SẢN HÀ NỘI”, Tạp chí Y học Việt Nam, 535(1). doi: 10.51298/vmj.v535i1.8335.