Vũ , T. H. ., Nguyễn, T. T. ., Trịnh , L. H. ., Nguyễn, T. L. ., Lương , T. L. A. . và Hồ , T. K. T. . (2024) “KẾT QUẢ XÁC ĐỊNH NGUY CƠ UNG THƯ VÚ BẰNG PHẦN MỀM CANRISK”, Tạp chí Y học Việt Nam, 535(1). doi: 10.51298/vmj.v535i1.8336.