Đặng , T. G. ., Khúc, C. H. ., Phan , N. H. . và Lại , T. T. H. (2024) “KẾT QUẢ ĐIỀU TRỊ BỆNH NHÂN UNG THƯ BUỒNG TRỨNG GIAI ĐOẠN IIIC – IV BẰNG PHÁC ĐỒ PHỐI HỢP PHẪU THUẬT, HÓA CHẤT TIỀN PHẪU, HÓA CHẤT HẬU PHẪU TẠI BỆNH VIỆN K”, Tạp chí Y học Việt Nam, 535(1). doi: 10.51298/vmj.v535i1.8337.