Nguyễn, H. B., Nguyễn, C. T., Lê, H. B. . và Trần , X. T. . (2024) “KẾT QUẢ PHẪU THUẬT ĐIỀU TRỊ CONG DƯƠNG VẬT BẨM SINH BẰNG PHƯƠNG PHÁP KHÂU XOAY TRỤC VẬT HANG”, Tạp chí Y học Việt Nam, 535(1). doi: 10.51298/vmj.v535i1.8338.