Phạm , G. A. ., Nguyễn, T. P. ., Nguyễn, T. A. ., Trịnh , T. T. B. ., Trần , T. N. . và Đỗ , T. T. . (2024) “KẾT QUẢ BƯỚC ĐẦU TRIỂN KHAI LIỆU PHÁP CARBOHYDRAT TRƯỚC PHẪU THUẬT TẠI KHOA UNG BƯỚU BỆNH VIỆN HỮU NGHỊ VIỆT ĐỨC”, Tạp chí Y học Việt Nam, 535(1). doi: 10.51298/vmj.v535i1.8339.