Lê, M. H. và Đỗ , T. S. . (2024) “ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ SỚM PHẪU THUẬT NỘI SOI HOÀN TOÀN NGẢ TRƯỚC PHÚC MẠC, SỬ DỤNG LƯỚI 3D ĐIỀU TRỊ THOÁT VỊ BẸN TẠI BỆNH VIỆN E”, Tạp chí Y học Việt Nam, 535(1). doi: 10.51298/vmj.v535i1.8340.