Trần , V. H. ., Nguyễn, V. C. . và Trần , Đức Q. . (2024) “KẾT QUẢ PHẪU THUẬT NỘI SOI KHÂU LỖ THỦNG Ổ LOÉT DẠ DÀY – HÀNH TÁ TRÀNG TẠI BỆNH VIỆN TRUNG ƯƠNG THÁI NGUYÊN”, Tạp chí Y học Việt Nam, 535(1). doi: 10.51298/vmj.v535i1.8342.