Đinh , P. H. . và Nguyễn, T. K. L. . (2024) “ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ PHỤC HỒI CHỨC NĂNG Ở BỆNH NHÂN SAU PHẪU THUẬT NỘI SOI CẮT BÁN PHẦN SỤN CHÊM KHỚP GỐI”, Tạp chí Y học Việt Nam, 535(1). doi: 10.51298/vmj.v535i1.8343.