Nguyễn, T. K. O. ., Nguyễn, A. T. . và Nguyễn , T. A. . (2024) “ĐẶC ĐIỂM LÂM SÀNG VÀ HÌNH ẢNH CỘNG HƯỞNG TỪ SỌ NÃO Ở BỆNH NHÂN ĐỘNG KINH THÙY THÁI DƯƠNG”, Tạp chí Y học Việt Nam, 535(1). doi: 10.51298/vmj.v535i1.8344.