Nguyễn, T. T. N. . và Nguyễn, V. Đoàn . (2024) “ĐẶC ĐIỂM LÂM SÀNG VÀ KẾT QUẢ ĐIỀU TRỊ PHẢN VỆ Ở BỆNH VIỆN ĐA KHOA TÂM ANH HÀ NỘI”, Tạp chí Y học Việt Nam, 535(1). doi: 10.51298/vmj.v535i1.8346.