Trần , C. V. ., Trương , V. H. . và Nguyễn , H. S. . (2024) “KẾT QUẢ ĐIỀU TRỊ BỆNH LANG BEN Ở TRẺ NHŨ NHI BẰNG BÔI KEM CLOTRIMAZOL 1%”, Tạp chí Y học Việt Nam, 535(1). doi: 10.51298/vmj.v535i1.8348.