Nguyễn, V. D. . và Nguyễn, C. B. . (2024) “KẾT QUẢ ĐIỀU TRỊ SỎI NIỆU QUẢN 1/3 TRÊN BẰNG NỘI SOI NGƯỢC DÒNG TÁN SỎI TẠI BỆNH VIỆN ĐA KHOA TỈNH BẮC NINH”, Tạp chí Y học Việt Nam, 535(1). doi: 10.51298/vmj.v535i1.8349.