Vũ , T. H. ., Trần , H. T. ., Nguyễn , A. T. ., Đặng , T. D. ., Nguyễn , T. ., Lê, T. L. . và Nguyễn, T. Đạt . (2024) “ĐẶC ĐIỂM BỆNH NHÂN VIÊM TỤY CẤP NẶNG ĐƯỢC DẪN LƯU Ổ TỤ DỊCH Ổ BỤNG QUA DA DƯỚI HƯỚNG DẪN SIÊU ÂM TẠI KHOA CẤP CỨU BỆNH VIỆN BẠCH MAI”, Tạp chí Y học Việt Nam, 535(1). doi: 10.51298/vmj.v535i1.8350.