Vũ , M. H. . và Trần , H. T. . (2024) “ĐẶC ĐIỂM LÂM SÀNG VÀ KẾT QUẢ ĐIỀU TRỊ NỘI KHOA CHẤN THƯƠNG SỌ NÃO TRẺ EM TẠI BỆNH VIỆN ĐA KHOA TỈNH THÁI BÌNH”, Tạp chí Y học Việt Nam, 535(1). doi: 10.51298/vmj.v535i1.8351.