Ân, T. H. A. ., Lý , H. P. ., Hồ , Y. B. ., Đặng , T. ., Nguyễn, Q. V. . và Trần , P. D. T. . (2024) “KẾT QUẢ SỚM PHẪU THUẬT NỘI SOI CẮT ĐOẠN ĐẠI TRỰC TRÀNG VỚI PHƯƠNG PHÁP KHÂU MŨI TÚI MÕM TRỰC TRÀNG”, Tạp chí Y học Việt Nam, 535(1). doi: 10.51298/vmj.v535i1.8353.