Nguyễn , T. H. ., Mai , Q. T. . và Đỗ , V. H. . (2024) “ĐÁNH GIÁ TÌNH TRẠNG VÕNG MẠC TRÊN BỆNH NHÂN ĐÁI THÁO ĐƯỜNG TẠI BỆNH VIỆN ĐA KHOA ĐỨC GIANG”, Tạp chí Y học Việt Nam, 535(1). doi: 10.51298/vmj.v535i1.8354.