Vũ , Đình P. . và Thân , M. H. . (2024) “ĐẶC ĐIỂM LÂM SÀNG, CẬN LÂM SÀNG VÀ CĂN NGUYÊN GÂY SỐC NHIỄM KHUẨN TẠI BỆNH VIỆN BỆNH NHIỆT ĐỚI TRUNG ƯƠNG”, Tạp chí Y học Việt Nam, 535(1). doi: 10.51298/vmj.v535i1.8355.